Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

Chúng tôi thu thập một số Dữ liệu Cá nhân do bạn trực tiếp cung cấp như sau:
 • Tên và thông tin liên hệ (điện thoại, email)
 • Ngày sinh
 • Nơi sinh
 • Thông tin nhận dạng cá nhân (KTP, SIM, Hộ chiếu và các nhận dạng cá nhân khác)
 • Thông tin liên hệ khẩn cấp
 • Thông tin hồ sơ mạng xã hội
 • Thông tin giáo dục và nghề nghiệp
 • Thông tin mua hàng và thanh toán
 • Thông tin khác từ bạn, được tải lên hoặc cung cấp cho chúng tôi.
Để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn, chúng tôi cũng thu thập một số thông tin khi bạn sử dụng ứng dụng:
 • Thông tin về (các) thiết bị bạn đang sử dụng
 • Thông tin về việc sử dụng các dịch vụ
 • Cookie
 • Dữ liệu xác thực
 • Thông tin địa điểm
Dữ liệu đã được ghi lại thông qua một trong các dịch vụ thuộc Đơn vị liên kết của chúng tôi cũng sẽ được sử dụng để cải thiện trải nghiệm khách hàng trong tất cả các đơn vị kinh doanh của chúng tôi.

SỬ DỤNG THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

Chúng tôi sử dụng và cung cấp Dữ liệu Cá nhân của bạn, bao gồm cả các Chi nhánh, cho các mục đích sau:
 • Để xử lý các giao dịch của khách hàng
Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân như tên, số điện thoại, địa chỉ e-mail, địa chỉ cư trú và các công ty / tổ chức để có thể giao tiếp với khách hàng, chẳng hạn như liên hệ về các đơn hàng đã đặt, đăng ký, đăng ký hoạt động, tư cách thành viên và các loại các giao dịch. Chúng tôi sử dụng dữ liệu tài chính hoặc thẻ tín dụng và thông tin thanh toán để xử lý đơn đặt hàng và có thể cần chia sẻ một số thông tin này với các dịch vụ vận chuyển, thanh toán bù trừ và các bên thứ ba khác để hoàn tất giao dịch.
 • Để cung cấp hỗ trợ hoặc các dịch vụ khác
Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để cung cấp hỗ trợ hoặc các dịch vụ khác liên quan đến các giao dịch đã được Khách hàng thực hiện, chẳng hạn như khiếu nại của Khách hàng, cuộc gọi của Khách hàng, xác nhận của Khách hàng liên quan đến giao dịch và nhiều dịch vụ Khách hàng khác liên quan đến các giao dịch này.
 • Để cung cấp thông tin về sản phẩm hoặc thông tin mới nhất
Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn (email và / hoặc số điện thoại) để cung cấp thông báo về việc phát hành sản phẩm mới, phát triển dịch vụ, nhắm mục tiêu lại, khuyến mại, ưu đãi được cá nhân hóa, đăng ký, tham gia sự kiện hoặc thông tin bạn có thể cần. Thông tin không chỉ giới hạn ở các sản phẩm / dịch vụ đã mua hoặc sử dụng, mà còn các sản phẩm / dịch vụ khác của chúng tôi phù hợp với nhu cầu của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân và các giao dịch của bạn để phân tích hành vi của khách hàng và sử dụng nó để cung cấp dịch vụ / trải nghiệm tốt hơn cho bạn.
 • Phân tích hành vi của Khách hàng để cung cấp trải nghiệm / dịch vụ tốt hơn
Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn và các tương tác của bạn với các dịch vụ / sản phẩm của chúng tôi để phân tích đầy đủ các kiểu hành vi của bạn khi sử dụng các dịch vụ / sản phẩm của chúng tôi. Phát triển dịch vụ / sản phẩm dựa trên sự hiểu biết của chúng tôi về những gì khách hàng cần nhất.
 • Để cung cấp quảng cáo phù hợp với bạn
Chúng tôi sẽ sử dụng các thuộc tính không nhận dạng cá nhân và thông tin cookie của bạn để phân phát các quảng cáo phù hợp nhất với bạn.
Để thông báo cho bạn về các lợi ích, chương trình và cơ hội mà chúng tôi cung cấp cho bạn
Chúng tôi và / hoặc các Chi nhánh có thể thông báo cho bạn về các lợi ích, chương trình và cơ hội có thể được cung cấp bởi các sản phẩm / dịch vụ của Chúng tôi.
 • Để liên hệ với các bên thứ ba
Chúng tôi có thể chia sẻ cho bên thứ ba liên quan đến các sản phẩm / dịch vụ từ Chúng tôi có liên hệ với khách hàng. Chúng tôi đảm bảo rằng các bên thứ ba này được lựa chọn cẩn thận và có nghĩa vụ giữ an toàn cho dữ liệu của bạn. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba, những người mà chúng tôi cho rằng có thể cung cấp nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp với sở thích của bạn.
 • Để bảo vệ nội dung và dịch vụ của chúng tôi
Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp tiềm ẩn và thực thi các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng nhiều hệ thống công nghệ khác nhau để phát hiện hoạt động bất thường để lạm dụng, chẳng hạn như thư rác .
 • Để nhận được đề xuất và đầu vào của bạn
Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể yêu cầu khách hàng đưa ra các gợi ý để sản phẩm / dịch vụ phù hợp hơn với những gì khách hàng cần và quan tâm (ví dụ thông qua khảo sát, nghiên cứu cách sử dụng, thảo luận nhóm).

LƯU TRỮ

Chúng tôi sẽ lưu trữ Dữ liệu Cá nhân miễn là dữ liệu cần thiết để thực hiện mục đích mà dữ liệu được thu thập, mục đích hợp pháp hoặc kinh doanh hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Chúng tôi thường sẽ lưu giữ Dữ liệu Cá nhân trong tối đa 10 năm kể từ khi Dữ liệu Cá nhân được thu thập.

KIỂM SOÁT THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn để đảm bảo Dữ liệu Cá nhân của bạn được cập nhật, đầy đủ và chính xác nhất. Vui lòng thông báo cho Chúng tôi về những thay đổi đối với Dữ liệu Cá nhân của bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi

BẢO VỆ

Bảo mật dữ liệu của bạn và dữ liệu cá nhân là mối quan tâm lớn đối với chúng tôi. Chúng tôi sử dụng những nỗ lực và quy trình tốt nhất của mình để bảo vệ và đảm bảo Dữ liệu Cá nhân. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo 100% rằng hệ thống của chúng tôi sẽ không bị vi rút, phần mềm độc hại và sự can thiệp từ bên thứ ba xâm nhập . Vui lòng không tiết lộ và chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn, bao gồm cả mật khẩu tài khoản của bạn và giữ an toàn cho thiết bị của bạn.
Chung cư Liễu Giai Tower
Logo