Tin tức liên quan

Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo luật đất đai 2013

Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo luật đất đai 2013 được thể hiện như thế nào? Hay những vấn đề liên quan về giấy chứng nhận này là gì? Có lẽ đây là những thắc mắc của rất nhiều người hiện nay.

Chính bởi vậy, bài hôm nay chúng tôi sẽ giúp cho bạn giải quyết một cách gọn gàng những thắc mắc đấy.

Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo luật đất đai 2013

Tìm hiểu quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo luật đất đai 2013

Đối với bất cứ loại giấy tờ nào cũng vậy, đều sẽ có quy định để công dân có thể thực hiện chuẩn chỉnh nhất. Cụ thể đối với quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo luật đất đai 2013 như sau:

Trường hợp các cá nhân, hộ gia đình đang có giấy phép sử dụng đất

Lúc bấy giờ, các cá nhân hay hộ gia đình được cấp loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi mà:

Khi mà cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất ổn định, nhưng sẽ được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất khi mà có thêm những giấy tờ sau đây:

 • Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đã cấp trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền thực hiện cấp giấy.
 • Giấy chứng nhận tạm thời về quyền sử dụng đất đã cấp trước ngày 15/10/1993
 • Giấy tờ về tặng, hay thừa kế hợp pháp về việc sử dụng đất
 • Hay các trường hợp giấy tờ liên quan đến trao nhà tình nghĩa, tình thương
 • Giấy tờ mua bán nhà, chuyển nhượng nhà đã cấp trước ngày 15/10/1993
 • Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đã cấp từ thời chế độ cũ
 • Giấy tờ về hóa giá, thanh lý nhà ở theo quy định của luật pháp

Trường hợp các cá nhân, hộ gia đình không có giấy phép sử dụng đất

Các trường hợp các cá nhân, hộ gia đình không có giấy phép sử dụng đất có thể kể đến: 

 • Cá nhân, hay hộ gia đình đang sử dụng đất trước khi luật có hiệu lực được thực thi. và không có các giấy tờ đã được quy định ở luật đất đai thuộc điều 100. Nhưng đất được xác định là sử dụng ổn định, và không hề có tranh chấp.
 • Cá nhân, hay hộ gia đình đang sử dụng đất có các giấy tờ đã được quy định ở luật đất đai thuộc điều 100. Và đất đang được sử dụng trước ngày 1/7/2004, cũng như không vi phạm pháp luật.

Trường hợp nhà nước không cho phép cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo luật đất đai, thì các trường hợp sau đây sẽ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cụ thể:

 • Cộng đồng cư dân, hay tổ chức được cấp giao đất để quản lý bởi nhà nước.
 • Người đang dùng đất dạng nông nghiệp, hay đang quản lý đất, thuộc vào quỹ đất công ích
 • Người thuê lại đất của người sử dụng đất.
 • Người đang sử dụng đất, nhưng không đủ điều kiện để được phép cấp giấy chứng nhận
 • Người được nhận khoán lại đất ở các khu vực lâm trường, hay nông trường,…
 • Người sử dụng đất đã nhận được thông báo thu hồi đất từ nhà nước, mặc dù vẫn còn giấy chứng nhận quyền sở hữu đất.

Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo luật đất đai 2013

Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo luật đất đai 2013

Vậy để được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, thì các cá nhân hay hộ gia đình cần phải đảm bảo được những điều kiện sau đây:

 • Đất đã có giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất quy định ở luật đất đai năm 2013 điều 100
 • Đất không có giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất quy định ở luật đất đai năm 2013 điều 100
 • Đất chiếm, lấn được giao trước 1/7/2004 nhưng vẫn đảm bảo quy hoạch, và không có tình trạng lấn chiếm.

Hồ sơ cần có để thực hiện xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo luật đất đai 2013

Vậy để có thể thực hiện xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo luật đất đai 2013 bạn cần có đầy đủ hồ sơ bao gồm:

 • Đơn xin cấp, đăng ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cùng với các loại tài sản khác (theo mẫu)
 • Một trong những loại giấy tờ đã được quy định tại điều thứ 100 của luật đất đai năm 2013
 • Một trong những loại giấy tờ đã được quy định tại điều thứ 31, 33, 32, 34. Đối với các trường hợp thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất.
 • Chứng từ để có thể thực hiện được nghĩa vụ về tài chính

Thủ tục để thực hiện xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo luật đất đai 2013

Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo luật đất đai 2013

Vậy để thực hiện xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo luật đất đai 2013 bạn cần thực hiện các bước thủ tục sau đây: 

Bước 1: Phải nộp đầy đủ toàn bộ hồ sơ mà pháp luật đã quy định về đề nghị cấp quyền sử dụng đất, hay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Bước 2: Các chuyên viên sẽ tiến hành việc nhận hồ sơ cũng như lập biên nhận

Bước 3: Chuyên viên tại các văn phòng đất đai, cùng với chủ sở hữu đất sẽ đi đo đạc, và trong trường hợp chưa có bản đồ địa chính thì các chuyên viên cũng sẽ thực hiện lập bản đồ địa chính luôn cho bạn.

Bước 4: Nhận kết quả từ văn phòng đất đai

 • Nếu hồ sơ hợp lệ, bạn sẽ nhận kết quả trong vồng không quá 30 ngày kể từ ngày thực hiện đơn xin cấp giấy.
 • Đối với những nơi xa xôi, có điều kiện kinh tế khó khăn, thì sẽ nhận được kết quả chậm hơn so với bình thường 10 ngày, tức là trong vòng 40 ngày kể từ ngày thực hiện đơn xin cấp giấy.

Để thực hiện xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo luật đất đai 2013 cần phải thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Để thực hiện xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo luật đất đai 2013, bạn cần phải nộp một khoản phí theo quy định của nhà nước như: 

 • Lệ phí trước bạ
 • Lệ phí về cấp sổ
 • Tiền để sử dụng đất (nếu có).

Lời kết

Qua bài viết, chúng tôi đã đề cập đến cho bạn những vấn đề liên quan đến quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo luật đất đai 2013. Cụ thể như các quy định, các điều kiện, hay hồ sơ cần có để được cấp giấy chứng nhận việc sử dụng đất.

Hy vọng, với những chia sẻ trên đây, bạn có thể chủ động hơn trong công tác thực hiện yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chung cư Liễu Giai Tower
Logo