Tin tức liên quan

Tìm hiểu sơ đồ tổ chức thi công của nhà thầu

Sơ đồ tổ chức thi công của nhà thầu là một phần không thể thiếu khi chuẩn bị tiến hành bất kỳ một công trình nào. Cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về sơ đồ tổ chức thi công của nhà thầu trong bài viết dưới đây nhé.

Sơ đồ tổ chức thi công của nhà thầu gồm những gì?

Sơ đồ tổ chức thi công của nhà thầu gồm 7 thành phần cơ bản sau đây:

 1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc giám đốc
 2. Ban giám đốc: Ban giám đốc bao gồm Giám đốc Công ty, Phó Giám đốc, trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật, trưởng phòng Quản lý thi công,…
 3. Phòng quản lý nghiệp vụ: Phòng quản lý nghiệp vụ bao gồm phòng tư vấn thiết kế, phòng thi công, phòng hành chính – kế toán.
 4. Các đội trực thuộc: Các đội trực thuộc gồm có các đội thi công xây dựng.
 5. Các đội nhận khoán: Có 4 đội nhân khoán chính như đội nhận khoán thi công xây dựng, đội nhận khoán thi công sơn nước, đội nhận khoán thi công điện nước và đội nhận khoán thi công trần thạch cao.
 6. Các nhà thầu phụ: Nhóm này gồm nhiều thành phần nhỏ lẻ như nhà thầu phụ thi công xây dựng, nhà thầu phụ sản xuất mộc, nhà thầy phụ trang trí, nhà thầy phụ lắp đặt trang thiết bị, nhà thầu phụ vật liệu lắp đặt.
 7. Đội bảo trì: Đội bảo trì gồm một nhóm những công nhân đảm nhiệm công tác đưa công trình đi vào hoạt động, bảo trì trong suốt quãng thời gian bảo hành theo hợp đồng.
sơ đồ tổ chức thi công của nhà thầu

Sơ đồ tổ chức thi công của nhà thầu

Vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn của từng bộ phận trong sơ đồ tổ chức thi công của nhà thầu

Giám đốc Công ty

Trong sơ đồ tổ chức thi công của nhà thầu giám đốc Công ty nắm giữ vai trò vô cùng quan trọng có thể kể đến như:

 • Giám đốc Công ty là người xây dựng kế hoạch phát triển theo thời gian định kỳ, có thể là theo quý, theo năm tùy thuộc vào cách thức hoạt động của Công ty
 • Giám đốc Công ty là người có quyền hạn trong việc quyết định bổ nhiệm hay miễn nhiệm, khen thưởng hay kỷ luật với một số chức vị trong Công ty.
 • Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm báo cáo cho Hội đồng Quản trị và cơ quan Nhà nước về các hoạt động thường niên của Công ty.
 • Giám đốc Công ty là người chịu trách nhiệm về mọi hoạt động trong Công ty trước Hội đồng quản trị và Pháp luật. 

Phó Giám đốc Công ty:

 • Phó Giám đốc Công ty là người đứng sau hỗ trợ cho Giám đốc Công ty trong việc điều hành các hoạt động diễn ra trong Công ty.
 • Phó Giám đốc Công ty là người chịu trách nhiệm về các hoạt động trong Công ty trước Giám đốc Công ty, Hội đồng Quản trị cũng như trước pháp luật.

Kế toán trưởng:

 • Kế toán trưởng là người chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong các vấn đề quản lý kế  toán.
 • Kế toán trưởng cũng có thể quyết định các công việc nằm trong phạm vi chuyên môn của mình.

Phòng Tư vấn thiết kế:

 • Phòng Tư vấn thiết kế nắm giữ nhiệm vụ khảo sát hiện trạng công trình thi công để từ đó tư vấn thiết kế, lập dự án và báo cáo kết quả kiểm tra.
 • Phòng Tư vấn thiết kế thực hiện thao tác kiểm tra các hồ sơ thiết kế, thẩm tra dự án công trình và kiểm định chất lượng của công trình. 
 • Phòng Tư vấn thiết kế có nhiệm vụ giám sát các công trình xây dựng và quản lý về mặt kỹ thuật.
 • Phòng Tư vấn thiết kế cần cung cấp các thông số liên quan đến công trình để đảm bảo chất lượng thi công lắp đặt. 
 • Phòng Tư vấn thiết kế kiểm tra dự toán, báo giá thi công và làm hợp đồng.

Phòng Thi công xây dựng:

sơ đồ tổ chức thi công của nhà thầu

 • Phòng Thi công xây dựng có nhiệm vụ tổ chức hoạt động thi công xây dựng công trình và đồng thời quản lý các đội thi công, đội khoản, các nhà thầu phụ trong suốt quá trình thực hiện.
 • Phòng Thi công xây dựng tiến hành xây dựng phương án quản lý Kho lưu trữ các dụng cụ thiết bị thi công.
 • Phòng Thi công xây dựng ghi chép, lưu trữ dữ liệu về quá trình thi công, các vấn đề liên quan đến vật tư thiết bị, nguồn nhân lực. 
 • Phòng Thi công xây dựng chịu trách nhiệm thành lập các bản kế hoạch cho tiến độ thực hiện thi công và thiết lập các biện pháp an toàn lao động, các biện pháp phòng chống cháy nổ.
 • Phòng Thi công xây dựng thực hiện thiết lập bản nội quy công trường.   
 •  Phòng Thi công xây dựng chịu trách nhiệm báo cáo tiến độ thi công với cấp trên.
 • Phòng Thi công xây dựng tiến hành nghiệm thu nội bộ, xác nhận khối lượng thực hiện hợp đồng của các đội nhóm.
sơ đồ tổ chức thi công của nhà thầu

Phòng thi công thực hiện giám sát tiến độ xây dựng

Phòng Hành chính – Kế toán:

Phòng Hành chính – Kế toán có nhiệm vụ xây dựng nội quy cơ quan văn phòng, trang bị văn phòng, quản lý máy móc phương tiện, dụng cụ làm việc

 • Phòng Hành chính – Kế toán thực hiện xây dựng các chế độ lao động, hợp đồng lao động liên quan đến công trình và những bên tham gia vào dự án.
 • Phòng Hành chính – Kế toán xây dựng hệ thống số sách về vấn đề tài chính và tình trạng thực hiện hợp đồng của các bên.
 • Phòng Hành chính – Kế toán thiết lập các khoản thu chi cho công trình kèm theo chứng từ, hạch toán quỹ,…
 • Phòng Hành chính – Kế toán thực hiện thao tác thanh toán, quyết toán vốn đầu tư, các hợp đồng kinh tế, tiền lương theo đúng quy định.
 • Phòng Hành chính – Kế toán tiến hành báo cáo thống kê các thiết bị thi công, vật liệu xây dựng còn tồn kho.

Hy vọng những thông tin trong bài viết sẽ cho bạn cái nhìn cụ thể về cách thức hoạt động trong sơ đồ tổ chức thi công của nhà thầu. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết.

 

Chung cư Liễu Giai Tower
Logo