Tin tức liên quan

Thế chấp quyền sử dụng đất theo luật đất đai 2013 sẽ như thế nào?

Đối với những người sử dụng đất thì thế chấp quyền sử dụng đất theo luật đất đai 2013 là quyền hạn của mỗi người. Nhưng nếu muốn thực hiện quyền hạn này, thì bạn cần đáp ứng những điều kiện, cũng như thủ tục cần có.

Nếu như bạn chưa hiểu được, thì sau đây bài viết của chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về việc thế chấp quyền sử dụng đất.

Điều kiện để thế chấp quyền sử dụng đất theo luật đất đai 2013

thế chấp quyền sử dụng đất theo luật đất đai 2013

Vậy để có thể thế chấp được quyền sử dụng đất theo luật đất đai năm 2013, thì bạn cần phải đảm bảo được các điều kiện để có thể thế chấp. Cụ thể:

Loại đất bạn được sử dụng để thế chấp

Theo luật đất đai năm 2013, thì loại đất bạn có thể sử dụng để thế chấp, đó chính là:

 • Đất dạng nông nghiệp được giao có hạn mức bởi Nhà nước
 • Đất luôn bị thu tiền để có thể sử dụng đất được nhà nước bàn giao
 • Loại đất trả tiền thuê đất cho cả khoảng thời gian cần thuê trong một lần
 • Đất được chứng nhận về quyền sử dụng đất bởi nhà nước
 • Cuối cùng, là loại đất nhận để thừa kế, nhận để chuyển nhượng, hay nhận để tặng

Thời điểm được thế chấp quyền sử dụng đất theo luật đất đai 2013

Thời điểm được thế chấp quyền sử dụng đất theo luật đất đai 2013, cụ thể là sau khi:

 • Có giấy chứng nhận về tài sản được gắn với đất, chứng nhận về quyền sở hữu nhà ở, minh chứng cho quyền để sử dụng đất.
 • Người sử dụng đất sẽ được quyền thế chấp đất, khi loại đất này thuộc loại đất nông nghiệp, đó chính là thời điểm ngay sau khi có quyết định cho thuê đất, và quyết định giao đất.
 • Trường hợp mà nhận thừa kế từ quyền sử dụng đất bạn sẽ được thực hiện thế chấp khi mà có đủ điều kiện để cấp loại giấy về chứng nhận quyền sử dụng đất, hay có giấy minh chứng cho việc quyền sử dụng đất, hay các tài sản có liên quan, và quyền có thể sở hữu về nhà ở.
 • Trước khi thực hiện về thế chấp quyền sử dụng đất, thì cần phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về tài chính.

Như vậy, để có thể thế chấp được đất, thì bạn cần phải đáp ứng được loại đất hay thời điểm để thế chấp quyền sử dụng đất theo luật đất đai 2013.

Thủ tục thế chấp quyền sử dụng đất theo luật đất đai 2013

Vậy thế chấp quyền sử dụng đất theo luật đất đai 2013, bạn cần phải đáp ứng những thủ tục sau đây:

 • Để có thể xác thực được tính chính xác của các loại giấy chứng nhận về quyền có thể sử dụng đất, hay sử dụng đất có thời hạn bao lâu, nghĩa vụ về tài chính có liên quan đến sử dụng đất, bạn cần kiểm tra giấy chứng nhận, hay giấy hợp pháp khác.
 • Để có thể đảm bảo được sự thi hành án, bạn cần chắc chắn rằng không có sự tranh chấp về đất, không bị kê biên về quyền sử dụng đất.
 • Kiểm tra, khảo sát thực địa, cũng như tiến hành về định giá cho tài sản.
 • Nhận một bản gốc về các giấy tờ theo quy định, hay giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đai.
 • Lập hợp đồng, cũng như ký kết hợp đồng được thực hiện giữa bên thế chấp đất cùng với bên ngân hàng. Và điều này được thực hiện về công chứng tại các văn phòng công chứng.
 • Tại văn phòng đăng ký về đất đai, bạn sẽ thực hiện đăng ký về thế chấp.

Chú ý: Tài sản về thế chấp cũng sẽ bao gồm có tài sản hiện đang gắn liền với mảnh đất đó, khi mà tài sản thế chấp thuộc quyền sử dụng, cũng như sở hữu của bên sử dụng đất.

Một số trường hợp khác không được thế chấp quyền sử dụng đất theo luật đất đai 2013

thế chấp quyền sử dụng đất theo luật đất đai 2013

Ngoài ra, cũng có một số trường hợp khác không được thế chấp quyền sử dụng đất theo luật đất đai 2013, cụ thể như sau:

Trường hợp đang bảo quản tài sản của người khác

Theo như luật dân sự của năm 2015 thì trường hợp bạn đang bảo quản tài sản của người khác sẽ quy định như sau:

 • Sẽ không được thực hiện thế chấp quyền sử dụng đất khi mà người bảo quản về tài sản đang thực hiện bảo quản tài sản cho người khác.
 • Với trường hợp này, thì nếu hết thời gian bảo quản tài sản, mà vẫn chưa có người thừa kế về tài sản đó, thì người quản lý sẽ có quyền được thế chấp quyền sử dụng đất, và tòa án sẽ là người đưa ra quyết định đối với người quản lý.

Trường hợp trong tương lai mới hình thành được tài sản

Nếu như trong tương lai tài sản mới được hình thành, thì sẽ không phải là tài sản được bảo đảm, lúc bấy giờ sẽ không thực hiện được quyền thế chấp về sử dụng đất đai. 

Và theo như quy định của pháp luật, thì sẽ không được ký để thế chấp quyền dùng đất, khi mà đất chưa được đảm bảo hình thành trong tương lai.

Trường hợp GCN QSDĐ chưa có 

Theo như luật về đất đai của năm 2013, thì sẽ không thỏa mãn được điều kiện về thế chấp, nếu như người chuyển nhượng đất không có GCN QSDĐ. 

Tuy nhiên, trong một vài trường hợp không có GCN QSDĐ, nhưng có một số giấy tờ liên quan khác thỏa mãn điều kiện, thì vẫn được thực hiện thế chấp. Được liệt kê cụ thể như sau:

 • Đối với đất nông nghiệp cần chuyển đổi quyền sử dụng, thì ngay sau khi có quyết định về vấn đề cho thuê đất, hay giao đất, thì lúc này người sử dụng đất có quyền thế chấp.
 • Khi có giấy chứng nhận, hoặc điều kiện để cấp giấy chứng nhận, hay những tài sản liên quan có gắn liền với mảnh đất thì người quản lý đất được quyền thế chấp quyền sử dụng đất đai. 

Lời kết

Qua bài viết, chúng tôi đã đem đến cho bạn những thông tin bổ ích nhất liên quan đến thế chấp quyền sử dụng đất theo luật đất đai 2013. Cụ thể, điều kiện, thủ tục hay thời điểm mà bạn có thể thực hiện được quyền sử dụng đất đai.

Hy vọng, với những chia sẻ của bàn viết có thể phần nào giúp bạn có nhiều góc nhìn khác nhau, cũng như sẽ thực hiện một cách chủ động việc thế chấp quyền sử dụng đất khi có nhu cầu.

 

Chung cư Liễu Giai Tower
Logo